CommonSSE

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

24-25 Νοεμβρίου 2023

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Δίκτυο Εργαστηρίων και Ερευνητικών ομάδων Κοινών και Κ.Αλ.Ο.»

Σκοπός του 2ου Συνεδρίου

Το 2ο συνέδριο προσπαθεί να συγκεντρώσει ξανά, όλο το επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με τα ζητήματα των Κοινών και της Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα.

Μέσα από τις εργασίες του, είναι επιθυμητό όχι μόνο να προαχθεί η σχετική έρευνα με την ανταλλαγή ιδεών, μελετών και προβληματισμών, αλλά και να συζητηθεί η δυνατότητα μελλοντικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργειών στα εν λόγω πεδία.


Το υπό ίδρυση «Δίκτυο Εργαστηρίων και Ερευνητικών ομάδων Κοινών και Κ.Αλ.Ο.», έχει πάρει τη σκυτάλη από τη διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για τα Kοινά και την Kοινωνική και Aλληλέγγυα Oικονομία, που διοργάνωσε το 1ο συνέδριο. 

H συγκεκριμένη ομάδα είχε συσταθεί με κέντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε ως στόχο τη μελέτη των εναλλακτικών μορφών κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης που έχουν αναδυθεί διεθνώς, αποβλέποντας μεταξύ άλλων στην επαναθεμελίωση της οικονομίας σε δίκαιες και ισότιμες κοινωνικές σχέσεις, στην εδραίωση και διεύρυνση των Κοινών, στην άμεση δημοκρατία, στην καταπολέμηση κάθε είδους σχέσεων εξουσίας, στην ανάδειξη και το σεβασμό της διαφοράς, στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία, στο σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας.

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες

1η Θεματική

Κ.Αλ.Ο. & κοινά: Ορισμοί, Αναλυτικό, Μεθοδολογικό πλαίσιο

 • Ορισμοί, αρχές και εννοιολόγηση. 
 • Αναλυτικό πλαίσιο Κ.Αλ.Ο. και κοινών.
 • Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημολογία για την Κ.Αλ.Ο. και τα κοινά.

2η Θεματική

Κ.Αλ.Ο. & κοινά: Η ελληνική και διεθνής εμπειρία από το παρελθόν στο μέλλον

 • Μορφές οργάνωσης της Κ.Αλ.Ο. και παράγοντες ανάδυσης και βιωσιμότητας.
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά, και τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Κ.Αλ.Ο. και κοινά στην παιδεία, τον πολιτισμό και τις τέχνες. 
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά, κοινωνικό όφελος και αλληλεγγύη.
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά και δικτυώσεις / χωρική ολοκλήρωση.
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά, Θεσμικό πλαίσιο και δημόσιες πολιτικές.

3η Θεματική

Κ.Αλ.Ο. & Κοινά: Προεκτάσεις και μετασχηματιστική δυναμική

 • Κ.Αλ.Ο., Κοινά και κοινωνικός μετασχηματισμός.
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά και χώρος.
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά και Εναλλακτικές προσεγγίσεις / πολιτικές της «ανάπτυξης» από την τοπική έως την παγκόσμια κλίμακα.
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά και καινοτομία.
 • Κ.Αλ.Ο., κοινά και φύλο.

Σημαντικές ημερομηνίες:

2η ανακοίνωση:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 22/10/2023

Υποβολή 250-300 λέξεων στη φόρμα κατάθεσης περιλήψεων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 07/11/2023

Απάντηση της επιστημονικής επιτροπής για την αποδοχή ή απόρριψη της περίληψης. 

Οδηγίες κατάθεσης Poster

Οι συγγραφείς θα αναρτήσουν μόνοι τους το υλικό (έκτασης έως 2 Α0) στον χώρο που θα τους υποδειχθεί.

Καταθέτετε κανονικά περίληψη και δηλώνετε ότι θα αφορά poster στη φόρμα κατάθεσης περιλήψεων.

Ειδική συνεδρία

Θα υπάρξει ειδική συνεδρία για παρουσίαση φοιτητικών / μεταπτυχιακών εργασιών. Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο τμήμα, το δηλώνετε στη φόρμα κατάθεσης περιλήψεων.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια επιλογής θα είναι το ίδιο υψηλά και ακαδημαϊκά με τις συμμετοχές στις λοιπές συνεδρίες, κατανοώντας τις διαφορετικές δυνατότητες έκτασης της έρευνας.

Διοργανωτές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης & το Εργαστήριο Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη “Co-Space”

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

P2P Lab διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα, Ιωάννινα, συνεργάτες πολυάριθμων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Επιστημονική & Οργανωτική  Επιτροπή

Ο κατάλογος περιλαμβάνει διδάσκοντες και διδάσκουσες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που πήραν την πρωτοβουλία, καθώς και φοιτητές και αποφοίτους του προγράμματος.

 • Αδάμ Σοφία, Επ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Αλεξόπουλος Γιώργος, ΕΔΙΠ (Δρ.), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Ανθοπούλου Θεοδοσία, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 • Αρβανιτίδης Πασχάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Γριτζάς Γιώργος, Αν. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Καβουλάκος Κάρολος – Ιωσήφ, Αν. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κανάκη Βασιλική, Ερευνήτρια Γεωπόνος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κοντογεώργος Αχιλλέας, Αν. Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Κουτσού Σταυριανή, Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Κυργίδης Γιώργος, Φοιτητής του ΠΜΣ ΚΑΟ, ΕΑΠ και Πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών και αποφοίτων του προγράμματος
 • Μαυρουδής Παύλος, Απόφοιτος του ΠΜΣ ΚΑΟ, ΕΑΠ και υπεύθυνος ανάπτυξης των ιστοσελίδων CommonSSE και Academickalo
 • Σεργάκη Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η επιτροπή είναι ανοιχτή σε προτάσεις συμμετοχής, θεωρώντας πολύτιμη τη συμβολή όλων των έμπειρων ερευνητριών και ερευνητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια. 

 • Αγγελόπουλος Γιώργος, Αν. καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
 • Αδάμ Σοφία, Επ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Συντονίστρια και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Αθανασίου Εύη, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Αλεξόπουλος Γιώργος, ΕΔΙΠ (Δρ.), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Αμανατίδου Έφη, Honorary Senior Research Fellow, Manchester Institute of Innovation Research, Alliance Manchester Business School – University of Manchester, Researcher collaborator, Aristotle University of Thessaloniki, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Ανθοπούλου Θεοδοσία, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συντονίστρια και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Αραμπατζή Αθηνά, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Επ.Υπευθ. έργου ΕΛΙΔΕΚ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
 • Αρβανιτίδης Πασχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συντονιστής και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ,
 • Αυδίκος Βασίλης, Αν. Καθηγητής , Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Βάθη Σαράβα Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Βαρβαρούσης Άγγελος, Ερευνητής Ramon y Cajal, Institute of Environmental Science and Technology – Autonomous University of Barcelona, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Βελεγράκης Γιώργος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής & Συμβασιούχος Διδάσκων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος, συνεταιρισμού εργαζομένων COMMONSPACE
 • Βουλβούλη Αιμιλία, Διδάσκουσα, Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών , Ερευνήτρια, Υπηρεσία Ασύλου & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Γεώρμας Κωνσταντίνος, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διδάσκων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Γιωτίτσας Χρήστος, Ερευνητής, P2P Lab
 • Γριτζάς Γιώργος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ), ΑΠΘ, Διευθυντής, Συντονιστής και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μέλος στο Εργαστήριο “Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη” ΤΜΧΑ, ΑΠΘ
 • Δασκαλάκη Μαρία, Professor in Organisation Studies, Oxford Brookes Business School
 • Δουβίτσα Ιφιγένεια, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Ευθυμίου Βασίλης, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Ζαϊμάκης Γιάννης, Καθηγητής , Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης , Διευθυντής, Διυδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία”
 • Ζαρωτιάδης Γρηγόρης , Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ηλιοπούλου Ειρήνη, Δρ Αρχιτέκτων – πολεοδόμος, Technical University of Berlin
 • Θωίδου Βέτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
 • Καβουλάκος Κάρολος-Ιωσήφ, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συντονιστής και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • ΚαΪκα Μαρία, Professor in Urban, Regional and Environmental Planning, University of Amsterdam’s (UvA) Faculty of Social and Behavioural Sciences
 • Καλλής Γιώργος, Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA) Professor, Institute of Environmental Science & Technology, Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB)
 • Καλογερέσης Θανάσης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ , Μέλος , Εργαστήριο “Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη” ΤΜΧΑ, ΑΠΘ
 • Καραγιάννη Μαρία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κατερινάκης Θεόδωρος, Ερευνητής Drexel, Drexel University, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κατσαβουνίδου Φυλλιώ, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ , Μέλος , Εργαστήριο “Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη” ΤΜΧΑ, ΑΠΘ
 • Καψάλη Ματίνα, Ερευνήτρια , School of environment, education and development, University of Manchester
 • Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ,, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία, τ. Αν. Καθηγήτρια , Πάντειο Πανεπιστήμιο, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κοκκινιδης Γιώργος, Senior Lecturer of Management, Essex Business School, University of Essex
 • Κομνηνού Μαργαρίτα, Ερευνήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κοντογεώργος Αχιλλέας, Αν. Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Συντονιστής και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κορνηλάκης Άγγελος, Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ
 • Κοτσακά Καλαϊτζιδάκη Θεοδώρα, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, ΕΚΠΑ , Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ
 • Κούκη Χαρά, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κουμπάρου Δήμητρα, Δρ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κουραχάνης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Στέγασης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Κουτσού Σταυριανή, Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Συντονίστρια και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κόφτη Δήμητρα, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κωστάκης Βασίλης, Καθηγητής, Department of Innovation and Governance, TalTech, Faculty Associate, Berkman Klein Center, Harvard University, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κώστας Αντώνιος, Δρ Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κώτσιος Παναγιώτης, Δρ Οικονομίας, Διεθνες Πανεπιστημιο της Ελλαδος, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Λαϊνάς Σωτήριος, Δρ. Ψυχολογίας, μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ
 • Λαπατσιώρας Σπύρος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Λατινόπουλος Διονύσης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ), ΑΠΘ , Διευθυντής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη”, ΤΜΧΑ, ΑΠΘ, Μέλος , Εργαστήριο “Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη” ΤΜΧΑ, ΑΠΘ
 • Λεκάκης Στυλιανός, Τακτικός Ερευνητής, Centre for Landscape, Newcastle University, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Μαλαμίδης Χάρης, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Μπάρλας Αχιλλέας, Διδάσκων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • ΝικολαΪδης Ευάγγελος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • ΝικολαΪδου Σοφία, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ερευνήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Νικολάου Κωνσταντίνος, Επισκέπτης Καθηγητής Οικολογίας και ΚΑΛ.Ο., Α.Π.Θ., Πρόεδρος, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. “UnivSSE Coop”
 • Ντρίνιας Θεόδωρος, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Οικονομάκης Λεωνίδας, Marie Curie Postdoctoral Researcher, Department of Social and Cultural Anthropology, Vrije Universiteit Amsterdam, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • ΠαζαΪτης Αλέξανδρος, Ερευνητής , Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance, Tallinn University of Technology , Μέλος της ερευνητικής κολεκτίβας, P2P Lab
 • Πανταζής Αλέκος, Επ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος της ερευνητικής κολεκτίβας, P2P Lab
 • Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
 • Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Επ. Καθηγήτρια , Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ , Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής &  Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Παπανικολάου Γιώργος, Επ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Παρταλίδου Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πετρίδης Πάνος, Δρ. Κοινωνικής Οικολογίας, Institute of Social Ecology (SEC), University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, Μέλος της ερευνητικής κολεκτίβας, P2P Lab
 • Πετροπούλου Χρυσάνθη (Κρίστη), Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πέτρου Μιχάλης, Ερευνητής Β’, ΕΚΚΕ, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πέττας Δημήτριος, Κύριος Ερευνητής, Πάντειο, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πεχτελίδης Γιάννης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Ρακόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Όσλο
 • Σακαλή Χριστίνα, Διδάσκουσα, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ, Research Associate, Πανεπιστήμιο της Γάνδης, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Σεργάκη Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συντονίστρια και μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Σιατίτσα Δήμητρα, Ερευνήτρια, Δρ. πολεοδομίας, ΕΜΠ, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Σταμπουλής Γιώργος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Σταυρακάκης Γιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Στυλίδης Ιορδάνης, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Τζέκου Ειρήνη, Ερευνήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ), ΑΠΘ, Μέλος , Εργαστήριο “Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη” ΤΜΧΑ, ΑΠΘ
 • Τσαβδάρογλου Χαράλαμπος (Χάρης), Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος ΣΕΠ, Προπτυχιακό Πρόγραμμα “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό”, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Τσελεπή Παναγιώτα (Νάγια), Μετα-Διδάκτορας Ερευνήτρια, Δρ. Ανθρωπογεωγραφίας, ΑΠΘ, Παν. Αιγαίου, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πιστοποιημένη Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια & Συντονίστρια Σοσιοκρατίας, Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας
 • Φούφουλας Δημήτριος, Δρ. Κοινωνιολογίας , Université Paris-Diderot, Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Χατζηπροκοπίου-Αρίων Παναγιώτης (Πάνος), Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ, Διευθυντής, Εργαστήριο “Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη” ΤΜΧΑ, ΑΠΘ
 • Χριστοδούλου Χάρις, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ, Μέλος, Ερευνητική Μονάδα για τις Πόλεις του Ευρωπαϊκού Νότου ΑΜ, ΑΠΘ
 • Ψημίτης Μιχάλης, τ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τ. Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μετά το συνέδριο, θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση προς όσους και όσες συμμετείχαν με παρουσίαση, για να στείλουν κείμενο έως 5.000 λέξεων (συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας) και να συμπεριληφθούν, μετά από κρίση, σε ψηφιακή επιστημονική έκδοση (με άδεια creative commons) 

Made with ❤️ by Web4all

2o Πανελλήνιο συνέδριο για τα Κοινά και την Αλληλέγγυα Οικονομία

Commonsse